OVER BND

Het Bureau de Nutrition et Développement (BND) werd in 1986 door Rob J. Padberg opgericht op verzoek van "Caritas Nederland/Stichting Mensen in Nood" en haar Haitiaanse partner "COHAN (Comité de Coopération Haitiano-Néerlandaise). Laatstgenoemde had op dat moment het plan opgevat niet langer actief te zijn met een Voedselhulp programma, hetwelk zij sedert de vroege jaren 70 uitvoerde met behulp van de EEG/EU en de Europese NGO "Caritas Nederland/Stichting Mensen in Nood". In de loop der jaren was het programma aanzienlijk gegroeid en stelde nieuwe en hogere eisen aan een bestuurlijke en logistieke aanpak. Aangezien de COHAN ervan overtuigd was dat dit programma zou moeten blijven voort bestaan zocht zij een organisatie die dat op zich zou kunnen nemen.

Op hetzelfde moment bestonden er in Haiti twee andere, soortgelijke, Voedselhulp programma's: één onder leiding van de Belgische Pater Sjef Claessens/SECOFA en de andere onder leiding van de Nederlandse Pater Laurence Bohnen/Pères Salésiens ("Petites Ecoles de Père Bohnen"). Deze twee programma's werden gesteund door respectievelijk "Secours International de Caritas Belgica"/Brussel, Belgie en door "PROTOS", Gent, Belgie. Beide programma's zochten op hetzelfde moment de mogelijkheid om hun Voedsel programma bij een andere NGO onder te brengen omdat enerzijds de sterke groei van hun activiteiten en anderzijds een toename van problemen in het politieke, sociale klimaat in Haiti een nieuwe aanpak op bestuurlijk en uitvoerings gebied noodzakelijk maakten.

Gedurende de jaren 1986-1988 werden deze drie programma's onder "één dak" gebracht en vormden zij het ontstaan van BND.

BND is een Haitiaanse NGO (Niet Gouvernementele Organisatie), zonder politiek of winst doel, niet gebonden aan een bepaalde geloofsovertuiging en werkt onder de Haitiaanse wetgeving.